Informe presentado por nuestro concejal Augusto Sevilla en Octubre de 2017

Des d’Abec/Podem, durant els últims tres anys  en l’equip de govern de l’ajuntament de Bétera hem gestionat la regidoria de Comerç, Mercat, Indústria, Consum, Ocupació i l’Agència de Desenvolupament Local (ADL).

1. ADL

A la nostra arribada ens trobem en una ADL sense mitjans ni estructura totalment abandonada pel govern del PP. Pel que la nostra primera tasca sigué dotar de personal i mitjans a un àrea tan important en la gestió municipal. També comptaba amb dos tècnics. Ara compta amb dos tècnics, quatre administratius i temporalment dos orientadors laborals, cosa que ens ha premés realitzar importants millores per als veïns de Bétera.

2. COMERÇ

Hem treballat junt a l’associació de comerciants en l’organització de diferents esdeveniments i fires, treball enfocat a la millora, creixement i dinamització del nostre xicotet comerç local. A més hem organitzat anualment la Fira del Comerç, així com recuperat la ruta de la tapa per demanda d’hostalers.  D’aquesta manera, s’han dut a terme campanyes enfocades als sectors que habitualment no participen en fires de comerç, com els forns o carnisseries tradicionals.

Sempre hem escoltat les peticions dels nostres comerciants de manera que durant el Nadal de 2017 vam il·luminar les zones comercials amb adorns nadalencs, cosa que pensem continuar els propers anys.

També s’impartiren xerrades i cursos destinats a formar els nostres comerciants.

3. MERCAT

Hem treballat i aconseguit baixar el deute que tenien els comerciants del mercat ambulant dels dimarts amb l’ajuntament, sempre des del diàleg i la negociació, així com reduït al mínim possible el temps el trasllat d’aquest a l’Avinguda País Valencià, de manera que es puga minimitzar els problemes de trànsit ocasionats pel mercat.

4. INDUSTRIA

Després d’una reunió amb els empresaris del municipi, hem fomentat la constitució d’una associació, amb l’objectiu de traslladar els seus suggeriments i reclamacions a l’ajuntament conjuntament. A més haurà un interlocutor amb el qual podrem treballar des de la nostra regidoria per a solucionar les demandes dels empresaris locals d’igual manera que amb l’associació de comerciants.

Hem aconseguit una subvenció de 875.000€ per a millorar el polígon industrial, una de les majors subvencions aconseguides per un municipi de la nostra comunitat. Això ens permetrà millorar l’eficiència i estalvi energètic de l’enllumenat, millora de vies i senyalització, accessos, zones verdes i seguretat. A més s’hi posaran més contenidors de reciclatge i una passarel·la per la qual creuar des de la parada Horta Vella de la FGV amb el polígon.

5. CONSUM

Hem dedicat una persona exclusivament a la gestió de les reclamacions de la nostra OMIC, de manera que hem reduït  els temps de gestió de les reclamacions de consumidors i hem millorat els resultats. També hem realitzat diferents xerrades a través d’ADICAE, i dut a terme diferents cursos de formació per a consumidors.

6. OCUPACIÓ

Es l’àrea a que més recursos i treball hem dedicat en aquesta legislatura, ja que sabem l’impacte directe que té sobre els nostres veïns.

Volem recordar que els ajuntaments no tenen competències sobre la ocupació i que la llei de racionalització i estabilitat local del PP impedeix l’augment del personal als ajuntaments.

En els quatre anys de la legislatura anterior, el govern del PP va destinar un milió d’euros a ocupació, arribant a ser zero en algun d’aquestos.

La nostra gestió ens ha portat a invertir quasi 4.5 milions d’euros en el que portem de legislatura, el que ha donat lloc a superar els 400 llocs de treball.

Quines millores hem realitzat per aconseguir aquestos objectius?

La primera cosa que ens plantegem es que havíem de millorar per aconseguir el major nombre de tallers d’ocupació (formació remunerada) ja que les subvencions són de concurrència competitiva, es a dir, n’hi ha uns diners de la Generalitat i es concursa per puntuació per a obtenir eixa subvenció i poder dur a terme aquestos tallers.

El nostre treball va ser homologar 16 especialitats formatives dotant d’aules i mitjans de treball.  Passem de tenir llapis i paper a un ordinador per a cada alumne, de la pissarra i el guix a la pissarra electrònica de manera que la formació s’adaptara a la realitat del mercat laboral.

Les conseqüències d’aquestes accions són que hem passat de tenir 2 aules de formació amb una duració de 6 mesos amb el PP a tenir 5 aules de formació de 12 mesos i 2 aules de formació de 18 mesos en l’actualitat, els que permeten estar formats a la vegada que reben un salari a 70 veïns més llocs del treball docent.

En l’actualitat els alumnes obtenen un certificat de professionalitat de la especialitat que cursen

Hem ampliat el pressupost del pla de treball local de manera que ens ha permés contactar un major nombre de persones, havent destinat prop de 600.000 euros per a la contractació.

No hem acollit els diferents plans de treball de la conselleria i de la diputació (EMPUJU, EMCUJU, ECOJRV, EMCOLD, EMCORP, ILPLD).

Organitzem la primera jornada d’ocupació de Bétera, on es realitzen diferents xerrades tant per a emprenedors com per a l’assessorament de la busca d’ocupació, a esta jornada també assistiran diferents empreses per a arreplegar sol·licituds de treball.

Estem a punt de posar en marxa un portal web sobre l’ocupació, de manera que es fique en contacte a les empreses de la localitat amb els demandants d’ocupació, donant una total transparència sense l’intervenció de ningun mediador, a diferència d’abans on es podia decidir a qui s’enviava a les entrevistes per a cobrir els llocs sol·licitats per les empreses de la localitat.

Hem presentat diferents mocions al ple municipal:

 • Moció de Bétera com ciutat refugi. (Aprovada amb votacions a favor de ABEC/Podem, Compromís, PSOE i Mas Camarena-Cube. Abstenció de Ciutadans. El PP havia abandonat el ple com a protesta pel decret de l’equip de govern on es deia que per part dels regidors no s’assistiria a les processons com a representants públics).
 • Moció sobre l’aclaració de municipi oposat al TTIP. (Aprovada amb votacions a favor de ABEC/Podem, Compromís i PSOE, abstenció de Mas Camarena-Cube i vot en contra de Ciutadans. El PP absent al ple pel motiu anterior.
 • Moció pel compliment de la llei de memòria històrica (aprovada per unanimitat).
 • Moció per a la prohibició de l’ús del glifosat (producte cancerigen) en espais públics (aprovats amb vots a favor d’ABEC/Podem, Compromís i PSOE. Abstencions de PP, Mas Camarena-Cube, Ciutadans i el regidor no adscrit).
 • Moció sobre la instal·lació de senyals advertint la presència de ciclistes a les carreteres de titularitat municipal (Aprovada per unanimitat).
 • Moció sobre el model turístic (No prospera, vots a favor d’ABEC/Podem i Compromís. Vots en contra de PP, Ciutadans i el regidor no adscrit. Abstencions de PSOE i Mas Camarena-Cube).
 • Moció de municipi compromès amb la justícia social (Aprovada, vots favorables: ABEC/Podem, Compromís, PSOE, Mas Camarena-Cube. Abstencions de PP, Ciutadans i el regidor no adscrit)
 • Moció sobre la modificació de la regla de despeses (Aprovada. Vots favorables: ABEC/Podem, Compromís, PSOE, Mas Camarena-Cube, Ciutadans i el regidor no adscrit. Vot en contra de PP).

Altre èxit important aconseguit per la gestió de l’equipo de govern en el que participem, ha sigut transformar una deute de 4 milions i convertir-la en un superàvit de 14 milions.

[Castellano]

Desde Abec/Podemos durante los últimos 3 años en el equipo de gobierno del ayuntamiento de Bétera hemos gestionada las concejalías de Comercio, Mercado, Industria, Consumo, Empleo y la ADL (Agencia de Desarrollo Local).

1. ADL

A nuestra llegada, nos encontramos una ADL sin medios ni estructura, totalmente abandonada por el gobierno del PP.  Nuestra primera tarea fue dotar de personal y medios a un área tan importante en la gestión municipal. En ese momento contaba con 2 técnicos, en la actualidad cuenta con 2 técnicos, 4 administrativos y temporalmente con 2 orientadores laborales, esto nos ha permitido mejoras importantes para los vecinos de Bétera.

2. COMERCIO

Hemos trabajado junto a la asociación de comerciantes en la organización de diferentes eventos y ferias, trabajo enfocado a mejora, crecimiento y dinamización de nuestro pequeño comercio local, incluyendo charlas y cursos destinados a su formación. Hemos organizado anualmente la feria del comercio, así como recuperado la ruta de la tapa a demanda de los hosteleros. Se han realizado campañas enfocadas a sectores que habitualmente no participan en ferias de comercio, como hornos y carnicerías tradicionales. Siempre hemos escuchado las peticiones de nuestros comerciantes de manera que, en la navidad de 2017, iluminamos las zonas comerciales con adornos navideños, esto tendrá continuación durante los próximos años.

3. MERCADO

Hemos trabajado y conseguido rebajar la deuda que tenían los comerciantes del mercadillo de los martes con el ayuntamiento, siempre desde el dialogo y la negociación, así como reducido al mínimo tiempo posible el traslado de este a la avenida del País Valencià, de manera que hemos reducido los problemas de tráfico que este ocasionaba en el menor tiempo posible.

4. INDUSTRIA. Tras reunión mantenida con los empresarios del municipio, hemos fomentado la constitución de una asociación de manera que pueda trasladar sus sugerencias y reclamaciones al ayuntamiento de manera conjunta y haya un interlocutor con el cual trabajar desde nuestra

concejalía, para solucionar las demandas de los empresarios locales al igual que sucede con la asociación de comerciantes.

Hemos conseguido una subvención de 875.000€ para la mejora del polígono industrial, una de las mayores subvenciones recibidas por los municipios de nuestra comunidad. Esto nos permitirá la mejora de la eficiencia y ahorro energético del alumbrado, mejora de vías y señalización, mejoras de accesos, mejora de zonas verdes, mejora de seguridad, contenedores de reciclaje, así como una pasarela que conecte la parada de FGV D´Horta Vella con el polígono.

5. CONSUMO.

Hemos dedicado una persona exclusivamente a la gestión de las reclamaciones de nuestra OMIC (oficina municipal de información al consumidor). De esta manera hemos reducido los tiempos de gestión de las reclamaciones de los consumidores y hemos mejorado los resultados de respuestas positivas por las compañías a nuestras reclamaciones.

Hemos realizado diferentes charlas a través de ADICAE y realizado diferentes cursos de formación para consumidores.

6. EMPLEO

Es el área a que más recursos y trabajo hemos dedicado en esta legislatura, ya que sabemos el impacto directo que tiene sobre nuestros vecinos.

Quisiéramos recordar que los ayuntamientos no tienen competencias directas sobre empleo y que la ley de racionalización y estabilidad local del PP, impide el aumento de personal de los ayuntamientos.

En los cuatro años de la legislatura anterior, el gobierno del PP destino 1 millón de euros a empleo, llegando a ser 0 en alguno de ellos. Su mayor inversión fue solo en los años electorales.

Nuestra gestión nos ha llevado a invertir casi 4,5 millones de euros en lo que llevamos de legislatura, lo que ha dado lugar a superar los 400 puestos de empleo.

¿Qué mejoras hemos realizado para conseguir estos objetivos?

Lo primero que nos planteamos… es que teníamos que mejorar para conseguir el mayor número de talleres de empleo (formación remunerada) ya que las subvenciones son de concurrencia competitiva, es decir, hay un dinero de la Generalitat y se concursa por puntuación, para obtener esa subvención y poder llevar a cabo estos talleres.

Nuestro trabajo fue homologar 16 especialidades formativas, dotando de aulas y medios de trabajo. Pasamos de tener lápiz y papel a un ordenador para cada alumno, de la pizarra y la tiza, a la pizarra electrónica, de manera que la formación se adaptara a la realidad del mercado laboral.

Como resultado de las acciones tomadas, hemos pasado de tener 2 aulas de formación con una duración de 6 meses con el PP, a tener en la actualidad, 5 aulas de formación de 12 meses y 2 aulas de formación de 18 meses, que permite actualizar conocimientos a cincuenta vecinos de Bétera y recibir un salario. Esto permite crear más puestos de trabajo en personal docente.

En la actualidad los alumnos obtienen un certificado de profesionalidad de la especialidad que cursan.

Hemos ampliado el presupuesto del plan de empleo local de manera que nos ha permitido contactar a un mayor número de personas, habiendo destinado cerca de 600.000 euros para la contratación.

Nos hemos acogido a los diferentes planes de empleo de la Conselleria y de la Diputación (EMPUJU, EMCUJU, ECOJRV, EMCOLD, EMCORP, ILPLD).

Organizamos la primera jornada de empleo de Bétera, donde se realizaron diferentes charlas tanto para emprendedores como para el asesoramiento en la búsqueda de empleo, a esta jornada también acudieron diferentes empresas para recoger solicitudes de trabajo.

Estamos a punto de poner en marcha un portal web sobre empleo, de manera que ponga en contacto a las empresas de la localidad con los demandantes de empleo, sin la intervención de ningún mediador, dando una total transparencia a las contrataciones que surjan. Gran diferencia a legislaturas anteriores, donde desde el ayuntamiento se podía decidir a quienes se enviaba a las entrevistas, para cubrir los puestos solicitados por empresas de la localidad.

Hemos presentado diferentes mociones en el pleno municipal:

 • Moción de Bétera como ciudad refugio. (Aprobada con votos a favor de ABEC/Podemos, Compromís, PSOE y Mas Camarena-Cube. Abstención de Ciudadanos. El PP había abandonada el pleno como protesta por el decreto del equipo de gobierno donde se decía que por parte de los concejales no se asistiría a las procesiones como representantes públicos).
 • Moción sobre declaración de municipio opuesto al TTIP. (Aprobada con votos a favor de ABEC/Podemos, Compromiso y PSOE, Abstención de Mas Camarena-Cube y voto en contra de Ciudadanos. El PP ausente del pleno por el motivo anterior.
 • Moción para el cumplimiento de la ley de memoria histórica. (Aprobada por unanimidad)
 • Moción para la prohibición del uso de glifosato (producto cancerígeno) en espacios públicos. (Aprobada con votos a favor de ABEC/Podemos, Compromís y Psoe. Abstenciones de PP, Mas Camarena-Cube, Ciudadanos y el concejal no adscrito).
 • Moción sobre la instalación de señales advirtiendo la presencia de ciclistas en las carreteras de titularidad municipal. (Aprobada por unanimidad).
 • Moción sobre el modelo turístico (No prospera, votos a favor de ABEC/Podemos, Compromís. Votos en contra de PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito. Abstención de PSOE y Mas Camarena-Cube).
 • Moción de municipio comprometido con la justicia social. (Aprobada, votos favorables ABEC/Podemos, Compromís, PSOE, Mas Camarena-Cube. Abstenciones de PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito).
 • Moción sobre la modificación de la regla de gasto. (Aprobada. Voto favorable de ABEC/Podemos, Compromís, PSOE, Mas Camarena-Cube, Ciudadanos y concejal no adscrito. Voto en contra de PP).

Otro de los logros importantes conseguidos por la gestión el equipo de gobierno en el que participamos, ha sido coger un ayuntamiento con una deuda de 4 millones de euros y llevarlo a un superávit que ronda los 14 millones.

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.