Aquesta Assemblea es realitzarà dimecres que ve 10 de març, de manera telemàtica a través de la plataforma Zoom, a la qual es podrà accedir amb el següent enllaç: https://zoom.us/j/6988154426

Després d’haver realitzat el procés d’elecció del nou Equip coordinador i dels enllaços intercomarcals, volem presentar al conjunt de la ciutadania de Bétera, un nou projecte per a aquest municipi; conéixer les necessitats i problemàtiques que més preocupen als nostres/as veïns i veïnes; i, establir amb ells i elles, una comunicació el més fluida possible.

A causa de l’actual situació de crisi sanitària, aquesta Assemblea es celebrarà de manera telemàtica a través de l’enllaç: https://zoom.us/j/6988154426, amb la finalitat de complir les normes de distanciament social i seguretat que garantisquen la salut i el benestar dels nostres veïns i veïnes, sense que per això deixen de participar.

Aquest Cercle, va nàixer amb la intenció de ser un espai de participació i convivència, sense cap distinció entre els seus membres; pel que, aquesta Assemblea, pretén ser un nou punt de partida amb el qual reconquerir aquest espai i, establir una forma diferent de relació de la ciutadania amb els seus representants polítics perquè se solucionen aquells problemes que els afecten.

Eva Sáez, la qual acaba de prendre possessió del càrrec de portaveu del Cercle, considera que: “després d’un llarg procés de renovació i reorganització, des del Cercle, tenim més ganes que mai d’entrar en contacte amb els nostres veïns i veïnes, cosa que de moment només podrem fer a través de les plataformes telemàtiques que ens ho permeten”.

En definitiva, aquesta nova organització municipal i la xarxa de comunicació teixida a nivell comarcal, autonòmic i, fins i tot estatal; pretén tornar al nostre orígens i donar-li veu a la ciutadania, perquè forme part de la nostra presa de decisions i decidisquen quin serà el nostre camí a seguir.

Nou procés de formació en Pilar Lima

Celebramos la Asamblea Abierta a laciudadanía

Esta Asamblea se realizará el próximo miércoles 10 de marzo, de manera telemática a través de la plataforma Zoom, a la que se podrá acceder con el siguiente enlace: https://zoom.us/j/6988154426

Tras haber realizado el proceso de elección del nuevo Equipo coordinador y los enlaces intercomarcales, queremos presentar al conjunto de la ciudadanía de Bétera, un nuevo proyecto para este municipio; conocer las necesidades y problemáticas que más preocupan a nuestros/as vecinos y vecinas; y, establecer con ellos y ellas, una comunicación lo más fluida posible.

Debido a la actual situación de crisis sanitaria, esta Asamblea se celebrará de manera telemática a través del enlace: https://zoom.us/j/6988154426, con el fin de cumplir las normas de distanciamiento social y seguridad que garanticen la salud y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas, sin que por ello dejen de participar

Este Círculo, nació con la intención de ser un espacio de participación y convivencia, sin ninguna distinción entre sus miembros; por lo que, esta Asamblea, pretende ser un nuevo punto de partida con el que reconquistar este espacio y, establecer una forma diferente de relación de la ciudadanía con sus representantes políticos para que se solucionen aquellos problemas que los afectan.

Eva Sáez, la cual acaba de tomar posesión de la portavocía del Circulo, considera que: “tras un duro proceso de renovación y reorganización , desde el Círculo, tenemos más ganas que nunca de entrar en contacto con nuestros vecinos y vecinas, cosa que de momento solo podremos hacer a través de las plataformas telemáticas que nos lo permiten”.

En definitiva, esta nueva organización municipal y la red de comunicación tejida a nivel comarcal, autonómico e, incluso, estatal; pretende volver a nuestros orígenes y darle voz a la ciudadanía, para que forme parte de nuestra toma de decisiones y decidan cuál será nuestro camino a seguir.

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.