VOLS FORMAR PART DEL CERCLE PODEM? I, TINDRE VEU I VOT ALS SEUS ÒRGANS LOCALS?

Si ja estàs inscrit en Podemos o, vols formar part d’aquesta formació política, només has d’inscriure’t en: http://participa.podemos.info Si, a més, estàs interessat en participar als òrgans locals del nostr municipi, decidir la línia política i les estratègies a seguir a nivell local FES-TE MILITANT Només hauràs de complir els següents punts: • Estar verificat/a com inscrit en el portal Participa. • Accedir a l’apartat de col·laboració econòmica, on completar les dades per al pagament de la quota mínima de 3€ mensuals. • Indicar el Cercle al qual adscrius la teua acció política. • Complir i fer complir els documents i mandats aprovats en les Assemblees Ciutadanes i per la militància a nivell local

ARA ES EL MOMENT, EL TEU CERCLE ET NECESSITA És el moment que PODEM passe a ser una organització democràtica i popular en la qual la militància siga protagonista del disseny i desenvolupament d’una estratègia i pla de treball comú, a tots els nivells. Això ha fet necessari fixar una quota mínima amb la qual sufragar les activitats socials i accions polítiques que es vulguen dur a terme des de tots els nivells i, especialment, a l’àmbit local. Però, com no volem que aquesta condició supose un obstacle a l’hora que decidisques participar, tot aquell que el precise podrà sol·licitar una exempció voluntària del pagament d’aquesta quota, en cas d’estar en algun dels següents suposats: – Persones desocupades. – Pensionistes els ingressos dels quals siguen inferiors al salari mínim interprofessional (SMI). – Estudiants sense ingressos propis o que siguen inferiors al SMI. – Persones en situació de vulnerabilitat, que perceba o estiga en tràmit de percebre l’ingrés mínim vital o renda equivalent – Persones en situació de precarietat que acrediten uns ingressos mensuals inferiors al SMI. Termini per a censar-se: fins al 15 d’octubre.

¿QUIERES FORMAR PARTE DEL CÍRCULO PODEMOS? Y, ¿TENER VOZ Y VOTO EN SUS ÓRGANOS LOCALES?

Si ya estás inscrito en Podemos o, quieres formar parte de esta formación política, solo tienes que inscribirte en: http://participa.podemos.info Si, además, estás interesado en participar en los órganos locales de nuestro municipio, decidir la línea política y las estrategias a seguir a nivel local HAZTE MILITANTE Sólo tendrás que cumplir los siguientes puntos: • Estar verificado/a como inscrito en el portal Participa. • Acceder al apartado de colaboración económica, donde completar los datos para el pago de la cuota mínima de 3€ mensuales. • Indicar el Círculo al que adscribes tu acción política. • Cumplir y hacer cumplir los documentos y mandatos aprobados en las Asambleas Ciudadanas, así como lo decidido por la militancia a nivel local.

AHORA ES EL MOMENTO, TU CÍRCULO TE NECESITA

Es el momento de que PODEMOS pase a ser una organización democrática y popular en la que la militancia sea protagonista del diseño y desarrollo de una estrategia y plan de trabajo común, a todos los niveles. Esto ha hecho necesario fijar una cuota mínima con la que sufragar las actividades sociales y acciones políticas que se quieran llevar a cabo desde todos los niveles y, especialmente, en el ámbito local. Pero, como no queremos que esta condición suponga un obstáculo a la hora de que decidas participar, todo aquel que lo precise podrá solicitar una exención voluntaria del pago de esta cuota, en caso de estar en alguno de los siguientes supuestos: – Personas desempleadas. – Pensionistas cuyos ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI). – Estudiantes sin ingresos propios o que sean inferiores al SMI. – Personas en situación de vulnerabilidad, que perciba o esté en trámite de percibir el ingreso mínimo vital o renta equivalente – Personas en situación de precariedad que acrediten unos ingresos mensuales inferiores al SMI. Plazo para censarse: hasta el 15 de octubre.

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.