Benvinguts

         El cercle Podem de Bétera, forma part de l’estructura general de Podem i ho conformen la totalitat de l@s ciudadan@s de Bétera

La nostra intenció és ser un espai de participació i convivència, sense cap distinció entre els seus membres i volem establir una forma diferent de relació de la ciutadania amb els seus representants en el govern perquè se solucionen aquells problemes que els afecten.

Podem podria definir-se en tres paraules“Ciutadans fent política”Els decisions finals no emanen d’una direcció única amb forma piramidal sinó, que al contrari, son els ciutadans qui majoritàriament voten i decidixen qual és el camí que s’ha de seguir.

Per a aconseguir este fi Podem és recolza en diverses ferramentes dels modernes tecnologies (Internet, els distintes xarxes socials, els mòbils, etc.), que permeten mantindre el ciutadà informat de forma ràpida i efectiva, arreplegant si fóra necessari la seua resposta amb la mateixa rapidesa i seguretat.

Bienvenidos

     El círculo Podemos de Bétera, forma parte de la estructura general de Podemos y lo forman la totalidad de l@s ciudadan@s de Bétera

Nuestra intención es ser un espacio de participación y convivencia, sin ninguna distinción entre sus miembros y queremos establecer una forma diferente de relación de la ciudadanía con sus representantes en el gobierno para que se solucionen aquellos problemas que los afectan.

Podemos podría definirse en tres palabras“Ciudadanos haciendo política”

Las decisiones finales no emanan de una dirección única con forma piramidal sino, que al contrario, son los ciudadanos quien mayoritariamente votan y deciden cual es el camino que se debe seguir.

Para conseguir este fin Podemos se apoya en varias herramientas de las modernas tecnologías (Internet, los distintas redes sociales, los móviles, etc.), que permiten mantener al ciudadano informado de forma rápida y efectiva, recogiendo si fuera necesario su respuesta con la misma rapidez y seguridad.